Loonkost eerste werknemer berekenen

Bereken hoe voordelig u NU een eerste medewerker kan aanwerven

Bereken hieronder in amper 2 stappen de indicatieve maand- en jaarloonkost van uw eerste medewerker, en ontdek uw voordeel.

In deze loonkostsimulatie zijn naast het loon ook volgende wettelijke verplichtingen als werkgever reeds verrekend:
arbeidsongevallenverzekering, patronale RSZ, eindejaarspremie, vakantiegeld, kosten EDPB (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk) en de beheersbijdrage van het sociaal secretariaat.


*Let op! In de sector “Bedienden algemeen PC 200” zijn de weergegeven functies (starter, beperkte ervaring, meer ervaren) geen officiële functiebenamingen zoals weergegeven in de functieclassificaties die werden opgesteld per paritair comité. Hetzelfde geldt voor de vrije beroepen, met uitzondering van de officiële functie “Bediende zonder anciënniteit”.